Interne processen|Personeel

Wat is ervoor nodig om jouw team in
de actiemodus te krijgen?

Onlangs las ik een stuk in het boek “Ja-maar wat als alles lukt?” van Berthold Gunster en ik citeer: Een man die zijn hele leven in armoede geleefd had, komt in de hemel. Hij beklaagt zich bij God. ‘God, ‘zo spreekt hij, ‘ik heb mijn hele leven gesmeekt en gebeden om de loterij te winnen. Waarom hebt u mijn gebeden nooit verhoord?’ God antwoordt: ‘We hebben je verzoek gehoord en we hebben er ook alles aan gedaan om je te helpen, maar je luisterde niet naar ons.’ ‘Ik, luisteren naar jullie? Wat had ik dan moeten doen?’ ‘Een lot kopen.’

En zo is het natuurlijk; naar wie luister je wel en naar wie luister je niet én voor wie doe je het wel en voor wie doe je het niet?! Maar hoe krijg je een team zover dat ze het beoogde uitvoert en naar je luistert?

Ik zeg niet dat het antwoord simpel is, maar je krijgt ze mee door het team vanaf het begin van het traject erbij te betrekken. Ook al is alles nog niet helemaal duidelijk, dan is het toch verstandig om te communiceren wat er gaat gebeuren. Alles hangt namelijk af van de reden waarom er een verandering plaats gaat vinden én het verhaal wat daar mee verbonden is. Een reorganisatie kan natuurlijk anders worden gevoeld dan een uitbreiding van de dienstverlening of het verhuizen naar een nieuw pand met meer mogelijkheden. Mits je het op correcte en aansprekende wijze brengt kun je zelfs bij een reorganisatie op begrip rekenen van je medewerkers.

Visualiseer de verandering door het tot leven te brengen in woord en beeld. Maak het doel helder en schrijf de successen groot uit. Laat de actiepunten door de medewerkers zelf opsommen, zo heb je als manager daar ook grip op.

In leanmanagement kennen we hier en model voor. Het WWK-model. Dit model maakt de weerstand bij veranderingen inzichtelijk. Het ziet er als volgt uit:

 Of je medewerkers en je managers bereid zijn om de verandering op te nemen in hun hart, wordt bepaald door de dimensies ‘Weten, Willen en Kunnen’. Met Weten bedoelen we of het duidelijk is wat de verandering betekent.  Met Willen bedoelen we of er voldoende vertrouwen is en heel belangrijk; kunnen we er trots op zijn?! En als laatste Kunnen we het wel en hebben we genoeg middelen en kennis in huis om de verandering te realiseren? Zo niet; hoe lossen we dit dan op?

Kortom, veranderen gaat in kleine stappen en heeft tijd nodig. Gun jezelf en je medewerkers deze tijd om de verandering te laten slagen.

Veel succes met veranderen!